مرکز مشاوره گلناز ابراهیمی

آینده تحصیلی شما را تضمین میکنیم

آخرین مقالات

دانش خود را افزایش دهید

مشاوره حضوری

شما می توانید به مدت یک ماه به دوره های ویژه سایت دسترسی داشته باشید.

تماس بگیرید

مشاوره غیرحضوری VIP

شما می توانید به مدت یک سال به دوره های ویژه سایت دسترسی داشته باشید.

تماس بگیرید

مشاوره غیرحضوری عادی

شما می توانید به مدت دو سال به دوره های ویژه سایت دسترسی داشته باشید.

تماس بگیرید

انتخاب آگاهانه

گروه مشاوره ای آموزشی گلناز ابراهیمی مفتخرست برای 17 امین سال متوالی، انتخاب رشته ورود به دانشگاه های سراسری و آزاد را با کیفیت هرچه تمام تر و با درنظرگرفتن آخرین تغییرات پذیرش دانشجو، بومی گزینی، شرایط مهاجرت پس از اتمام تخصیل در رشته مربوطه و سایر دغدغه های دانش آموزان، در سال 1401 انجام دهد.

 

درخواست مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.