مشاوره حضوری
برنامه ریزی اصولی و مهندسی شده توسط تیم مشاوره گلناز ابراهیمی
اینجا کلیک کنید
مشاوره غیرحضوری
برگزاری جلسات مشاوره فردی به صورت غیرحضوری توسط تیم مشاوره گلناز ابراهیمی
اینجا کلیک کنید
قبلی
بعدی

مشاوره حضوری

 •  برنامه ریزی اصولی و مهندسی شده توسط شخص خانم ابراهیمی                       
 • جلسات فردی به صورت هفتگی به شکل آنلاین یا حضوری                  
 •  نظارت و پیگیری شبانه                               
 • جلسات تصویری در فضای اسکای روم           
 • تماس تلفنی                                           
 •  تماس با اولیا جهت همکاری و نظارت بهتر 
 •  برگزاری آزمون منتا 
 • تحلیل آزمون های مجموعه وآزمون های آزمایشی 
 • و ….                                                 

مشاوره غیرحضوری VIP

 •  برنامه ریزی اصولی و مهندسی شده توسط مشاورین متخصص                
 • جلسه فردی یک بار درماه به صورت آنلاین یا حضوری 
 • نظارت و پیگیری شبانه
 • جلسات تصویری در فضای اسکای روم
 • تماس تلفنی
 • تماس با اولیا جهت همکاری و نظارت بهتر 
 •  برگزاری آزمون منتا 
 • تحلیل آزمون های مجموعه وآزمون های آزمایشی
 • و … 

مشاوره غیر حضوری عادی

 •  برنامه ریزی اصولی و مهندسی شده توسط مشاورین متخصص                               
 •  نظارت و پیگیری شبانه
 •  جلسات تصویری در فضای اسکای روم
 • تماس تلفنی
 • تماس با اولیا جهت همکاری و نظارت بهتر 
 •  برگزاری آزمون منتا 
 • تحلیل آزمون های مجموعه وآزمون های آزمایشی 

و ….                                                 

گالری