آغاز داستان مــــا

مرکز مشاوره ابراهیمی، یک بستر معتبر و متخصص در حوزه آموزش و مشاوره کنکور است. این مرکز تاسیس شده توسط خانم گلناز ابراهیمی، یک مشاور تحصیلی مجرب و با تجربه در زمینه آموزش و مشاوره دانش‌آموزان است.

مرکز مشاوره ابراهیمی، ارائه دهنده مشاوره های شخصی و عمومی به دانش‌آموزان با هدف رسیدن به نتایج موفقیت آمیز در مدرسه و حتی آزمون کنکور می‌باشد. تیم مشاوران ما با استفاده از تخصص و تجربه خود، همراهی و راهنمایی حرفه‌ای و منحصر به فردی را در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهند.

ما در مرکز مشاوره ابراهیمی به این اعتقاد داریم که هر دانش‌آموز دارای استعداد و قدرت های خاص خود است و کافیست تنها با راهنمایی صحیح و هدفمند، این استعدادها را در خودشان کشف کنند. بر این اساس، ما به ارائه برنامه های آموزشی و راهنمایی دقیق و سازنده ای می پردازیم، که به دانش‌آموزان کمک می کند تا پتانسیلی که در خودشان نهفته است را به نحو احسن بهره‌برداری کنند.